Algemene voorwaarden

Vinifinder is een wijnvergelijkingssite van wijnen van diverse aanbieders en verkoopt deze niet zelf. Vinifinder betracht zorgvuldigheid in de weergave van haar informatie. Het kan echter voorkomen dat gegevens van het product afwijken van gegevens die Vinifinder op haar website heeft vermeld. Vinifinder  aanvaardt daarvoor geen aanpsrakelijkheid. Bij de uiteindelijke aanschaf van een product dient de consument zich steeds rekenschap te geven van de gegevens die de verkoper over het product vermeldt. Deze zijn leidend.